انواع خیانت زناشویی

انواع و اشکال خیانت زناشویی

اگر چه برخی خیانت را صرفا محدود به خیانت به شکل رایج و سنتی ان  یعنی خیانت فیزیکی می دانند ولی از منظر علمی خیانت اشکال و انواع مختلفی دارد که شامل موارد زیر است:

۱_خیانت فیزیکی

۲_خبانت عاطفی

۳_خیانت مجازی و اینترنتی

۳_خیانت موردی و موضوعی

۴_خیانت مالی

۵_ خیانت ها یا دروغ های حزئی

۶_خیانت ترکیبی

آنچه مهم است این موضوع است که هر نوع از این انواع، خیانت محسوب میشود ولی هر کدام آسیب متفاوت در فرد خیانت دیده ایجاد می کند و ضرورت دریافت درمان برای خیانت دیده را پرواضح تر می نماید

توجه داشته باشید که مطالعات علمی نشان میدهد که در بین زوجینی که این تجربه را داشته اند آنها که وارد فرایند های درمانی خیانت شده اند موفق معناداری در مقایسه با افرادی به تلاش های فردی خودشان اکتفا کرده آمد برای نجات زندگی شان داشته اند

کارگاه آموزشی مداخله در خیانت زناشویی :استاد مدرس: دکتر روح اله بای:اولین و تنها فوق دکترای و فلوشیپ تشخیص و درمان اختلالات جنسی در ایران و آسیا-بخش درمانهای خانواده دانشگاه علوم پزشکی USM،عضو هیات علمی مرکز جهانی مطالعات خانواده و ریاست گروه سلامت جنسی انجمن مطالعات خانواده ایران

لطفا جهت تعیین وقت ویزیت و هماهنگی سخنرانی ها یا شماره های بالای صفحه تماس حاصل فرمایید

09901911019

یا روی لینک واتس اپ زیر کلیک کرده و پیام بدهید

https://wa.me/989901911019

واژه های مرتباط:

کارگاه_سکس_تراپی,ورکشاپ_سکس_تراپی,کارگاه_آموزشی_سکس_تراپی,کارگاه_آموزشی_سکس_تراپی_پیشرفته,کارگاه_آموزشی_سکس_تراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_سکس_تراپی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_زناشویی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_کودک_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_زوجین_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_هیپنوتراپی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_جنسی,کارگاه_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_هیپنوتراپی_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_هیپنوتیزم_درمانی_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای

ورکشاپ_سکس_تراپی,ورکشاپ_سکس_تراپی,ورکشاپ_آموزشی_سکس_تراپی,ورکشاپ_آموزشی_سکس_تراپی_پیشرفته,ورکشاپ_آموزشی_سکس_تراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_سکس_تراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_زناشویی_دکتر_بای,ورکشاپ _آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,ورکشاپ _آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_کودک_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_زوجین_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_هیپنوتراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_هیپنوتراپی_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_هیپنوتیزم_درمانی_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای

دوره_سکس_تراپی,دوره_سکس_تراپی,دوره_آموزشی_سکس_تراپی,دوره_آموزشی_سکس_تراپی_پیشرفته,دوره_آموزشی_سکس_تراپی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_سکس_تراپی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_زناشویی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_کودک_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_زوجین_دکتر_بای,دوره_آموزشی_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,دوره_آموزشی_هیپنوتراپی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_هیپنوتراپی_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_هیپنوتیزم_درمانی_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای

کارگاه_سکس_تراپی,ورکشاپ_سکس_تراپی,کارگاه_سکس_تراپی,کارگاه_سکس_تراپی_پیشرفته,کارگاه_سکس_تراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_سکس_تراپی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_درمانگر_جنسی,کارگاه_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_درمانگر_زناشویی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_درمانگر_کودک_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_درمانگر_زوجین_دکتر_بای,کارگاه_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,کارگاه_هیپنوتراپی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_جنسی,کارگاه_تربیت_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_هیپنوتراپی_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_هیپنوتیزم_درمانی_جنسی_دکتر_بای,دوره_تربیت_جنسی_دکتر_بای

ورکشاپ_سکس_تراپی,ورکشاپ_سکس_تراپی,ورکشاپ_سکس_تراپی,ورکشاپ_سکس_تراپی_پیشرفته,ورکشاپ_سکس_تراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_سکس_تراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_جنسی,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_زناشویی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_کودک_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_زوجین_دکتر_بای,ورکشاپ_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,ورکشاپ_هیپنوتراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_هیپنوتراپی_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_هیپنوتیزم_درمانی_جنسی_دکتر_بای,دوره_تربیت_جنسی_دکتر_بای

دوره_سکس_تراپی,دوره_سکس_تراپی,دوره_سکس_تراپی,دوره_سکس_تراپی_پیشرفته,دوره_سکس_تراپی_دکتر_بای,دوره_سکس_تراپی_دکتر_بای,دوره_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_تربیت_درمانگر_جنسی,دوره_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,دوره_تربیت_درمانگر_زناشویی_دکتر_بای,دوره_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,دوره_تربیت_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_تربیت_درمانگر_کودک_دکتر_بای,دوره_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,دوره_تربیت_درمانگر_زوجین_دکتر_بای,دوره_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,دوره_هیپنوتراپی_دکتر_بای,دوره_تربیت_جنسی_دکتر_بای,دوره_تربیت_جنسی_دکتر_بای,دوره_هیپنوتراپی_جنسی_دکتر_بای,دوره_هیپنوتیزم_درمانی_جنسی_دکتر_بای,دوره_تربیت_جنسی_دکتر_بای

فارغ_التحصیل_سکسولوژی,فوق_تخصص سکسولوژی_در_ایران,متخصص_سکسولوژی_در ایران,سکسولوژیست در ایران,سکسولوژیست های_ایران, متخصص_سکسولوژیست_ایران,فوق_تخصص_سکسولوژیست_ایران,مشاوره_زناشویی_در_ایران,روانشناس_خانواده_در_ایران,سکس_تراپیست,سکس_تراپی,سکسولوژی,سکس_درمانگر_ایران,سکس_تراپیست های_ایران,درمانگر_خانواده,خانواده_درمانی,مشاوره_ازدواج,مشاوره_پیش_از_ازدواج,سخنرانی_آموزشی_دکتر_بای,کارگاه های_آموزشی_دکتر_بای,کارگاه_آموزش_جنسی,اولین_سکس_تراپیست_های_در_ایران,آموزش_پیش_از_ازدواج,درمان_مشکلات_جنسی_آقایان,درمان_مشکلات_جنسی_بانوان,درمانهای_جنسی,دوره_آموزش_تخصصی_سکس_تراپی,درمان_زودانزالی,درمان_واژنیسموس,درمان_مشکل_نعوظ,درمان_بی_میلی_جنسی,درمان_بیش_فعالی_جنسی,درمان_انحراف_جنسی,اختلال_هویت_جنسی,همجنس_گرایی,همجنس_خواهی,مشاوره_طلاق,مشاوره_جنسی_پیش_از_ازدواج و خانواده_درمانی,سکس_تراپی,سکس_درمانگر,سکسولوژیست,درمانگر_مشکلات_جنسی,اولین_درمانگر_مشکلات_جنسی_در_ایران,اولین_سکس_تراپیست_ایران,بهترین_درمانگر_مشکلات_جنسی_در_ایران,بهترین_فوق_تخصص_درمان_مشکلات_جنسی,بهترین_متخصص_درمان_مشکلات_جنسی,بهترین_متخصص_مشکلات_جنسی,سکس_تراپیست_خوب,چگونه_سکس_تراپیست_خوب_پیدا_کنیم,پیدا_کردن_درمان_مشکل_جنسی

,پیدا_کردن_خانواده_درمانگر_خوب,بهترین_خانواده_درمانگر_ایران,بهترین_مشاور_سکس_تراپیست,بهترین_مشاور_سکسولوژیست,بهترین_مشاور_مشکلات_جنسی,بهترین_مشاور_مشکلات_زناشویی
مشاور_مشکلات_جنسی_کودکان,درمانگر_مشکلات_جنسی_کودکان,متخصص_مشکلات_جنسی_کودکان,روانشناس_مشکلات_جنسی_کودکان,فلوشیپ_سکستراپی,اولین_فلوشیپ_سکس_تراپی_ایران,اولین_فوق_دکترای_سکس_تراپی_ایران,اولین_فوق_تخصص_سکس_تراپی_ایران,اولین_متخصص_مسایل_جنسی_در_ایران,بهترین_متخصص_مسایل_جنسی_در ایران,مشهورترین_سکس_تراپیست_ایران,مشهور_ترین_متخصص_درمان_مشکلات_جنسی_در_ایران,مشهورترین_فوق_تخصص_مشکلات_جنسی_در_ایران,فارغ_التحصیل_رشته_سکس_تراپی,فارغ_التحصیل_رشته_تشخیص_و درمان_اختلالات_جنسی

,فارغ_التحصیل_سکسولوژی,بهترین_فوق_تخصص_سکسولوژی_در_ایران,بهترین_متخصص_سکسولوژی_در_ایران,سکسولوژیست_ماهر_در_ایران,سکسولوژیست_با_تجربه_در_ایران,بهترین_متخصص_سکسولوژیست_ایران,بهترین_فوق_تخصص_سکسولوژیست_ایران,بهترین_مشاوره_زناشویی_در_ایران,بهترین_روانشناس_خانواده_در_ایران,سکس_تراپیست_با_تجربه,سکس_تراپیست_با_تجربه,سکس_تراپیست_ماهر,سکسولوژیست_ماهر,سکسولوژی_ماهر,سکسولوژی_با_تجربه,بهترین_سکس_درمانگر_ایران,سرشناس_ترین_سکس_تراپیست_ایران,شناخته_شده_ترین_سکس_تراپیست_ایران

,توانمند_ترین_سکس_تراپیست_ایران,سکسولوژیست_کاربلد,دکتر_بای_سکس_تراپی,دکتر_روح_اله_بای,فرداکلینیک,کارگاه_آموزشی_دکتر_بای,سخنرانی_های_دکتر_بای,رشته_سکس_تراپی,رشته_درمان_مشکلات_جنسی,درمان_مشکلات_جنسی,درمان_زود_انزالی,درمان_انزال_زودرس,درمان_مشکل_راست_شدگی,درمان_مشکل_نعوظ,درمان_مشکل_نعوذ,درمانمشکل_برانگیختگی,درمان_مشکل_ارگاسم_زنان,درمان_عدم_ارگاسم_زنان،خیانت,خیانت_زناشویی,خیانت_جنسی,درمان_خیانت,اقدامات_پس_از_خیانت,درمان_بی_وفایی,بی_وفایی,درمان_بی_وفایی_جنسی,درمان_بی_وفایی_زناشویی,مشکل_شهوت_جنسی,اشتیاق_جنسی,علاقه_جنسی,تنفر_جنسی,انزجار_جنسی,بی_توجهی_جنسی,حشری_بودن,حشر_جنسی,رغبت_جنسی,پر_میلی_جنسی,بیش_فعالی_جنسی,زد_بازی,هوس_جنسی,هوسرانی_جنسی,خیانت_جنسی,بیش_فعالی_جنسی,هایپر_سکشوالیته,بیش_خواهی_جنسی,پر_میلی_جنسی,هاپر_اکتیو_جنسی,هاپر_اکتیویتی_جنسی,میل_جنسی_زیاد,میل_جنسی_بیش_از_حد,درمان_حشری_بودن,
درمان_هشری_بودن,درمان_فرد_حشری,درمان_فرد_هشری,مشکل_میل_جنسی_زیاد,داشتن_میل_جنسی_بیش_از_حد,

مشاوره,مشاوره_قیل_ازدواج,مشاوره_روانشناسی,مشاوره_ازدواج,روانشناسی_شخصیت,روانشناسی_قبل_ازدواج,معیار_های_ازدواج,معیار_های_انتخاب_همسر,مهمترین_معیار_های_ازدواج,مهمترین_معیار_های_انتخاب_همسر,معیار_ها_در_ازدواج,معیار_ها_در_انتخاب_همسر,مهمترین_معیار_ها_در_ازدواج,مهمترین_معیار_ها_در_انتخاب_همسر,
همسر_گزینی,
معیارهای,همسر_گزینی,معیار_های,همسر_گزینی,ملاکهای,همسر_گزینی,ملاک_های,همسر_گزینی,

ملاک_های_ازدواج,ملاک_های_انتخاب_همسر,مهمترین_ملاک_های_ازدواج,مهمترین_ملاک_های_انتخاب_همسر,ملاک_ها_در_ازدواج,ملاک_ها_در_انتخاب_همسر,مهمترین_ملاک_ها_در_ازدواج,مهمترین_ملاک_ها_در_انتخاب_همسر,رواندرمانی,روان_درمانی,روانشناسی,خانواده_درمانی,زوج_درمانی,زناشویی_درمانی,سکس_درمانی,مشاوره,مشاوره_خانوده,مشاوره_جنسی,مشاوره_روانشناسی,مشاوره_زناشویی,مشاوره_زوج,مشاوره_تلفنی,مشاوره_انلاین,مشاوره_حضوری,مشاوره_غیر_حضوری,مشاوره_مجازی,مشاوره_ازدواج,روانشناس_خانواده,روانشناس_زوج,روانشناس_شخصیت,روانشناس_کودک,روانشناس_شغلی,روانشناس_تحصیلی,روانشناس_سازمانی,روانشناس_صنعتی,روانشناس_مهاجرت,روانشناس_کار,روانشناس_کنکور,روانشناس_تحصیلی,روانکاوی,روانکاوی_شخصبت,روانکاوی_ازدواج,روانکاوی_برای_ازدواج,مشاوره_روانکاوی,خانواده_درمانگر,زوج_درمانگر, زناشویی _درمان,

رواندرمانی_زوجی,روان_درمانی_زوجی, روانشناس, خانواده_درمانی_زناشویی,زوج_درمانی_ازدواج,زناشویی_درمانی_زوج,مشاوره_سکس_درمانی,مشاور,مشاور_خانوده,مشاور_جنسی,مشاور_روانشناسی,مشاور_زناشویی,مشاور_زوج,مشاور_تلفنی,مشاور_انلاین,مشاور_حضوری,مشاور_غیر_حضوری,مشاور_مجازی,مشاور_ازدواج,روانشناس_خانواده,مشاوره_اینترنتی,مشاور_اینترنتی,روانشناسی_زوج,روانشناسی_شخصیت,روانشناسی_کودک,روانشناسی_شغلی,روانشناسی_تحصیلی,روانشناسی_سازمانی,روانشناسی_صنعتی,روانشناسی_مهاجرت,روانشناسی_کار,روانشناسی_کنکور,روانشناسی_تحصیلی,روانکاو,روانکاو_شخصبت,روانکاو_ازدواج,روانکاو_برای_ازدواج,مشاور_روانکاو,خانواده_درمانگری,زوج_درمانگری,زناشویی_درمانگری,روانشناس_ایرانی_خارج_کشور,روانشناس_ایرانی_خارج_از_کشور,روانشناس_ایرانی_در_خارج_کشور,روانشناس_ایرانی_در_خارج_از_کشور,مشاور_روانشناس_ایرانی_خارج_از_کشور,مشاور_روانشناس_ایرانی_در_خارج_کشور,مشاور_روانشناس_ایرانی_در_خارج_از_کشور,وقت_دهی_روانشناس_از_خارج_کشور,وقت_دهی_روانشناسی_از_خارج_کشور,وقت_دهی_مشاور_روانشناس_از_خارج_کشور,اعتیاد,اعتیاد_جنسی,درمان_اعتیاد,
وقت_دهی_مشاور_روانشناس_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_مشاور_روانشناسی_برای_خارج_کشور,
وقت_دهی_روانشناس_برای_خارج_کشور,
وقت_دهی_مشاور_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_مشاوره_روانشناسی_برای_خارج_کشور,
وقت_دهی_مشاور_خانواده_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_مشاور_تحصیلی_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_مشاور_زوج_برای_خارج_کشور,
وقت_دهی_مشاور_زناشویی_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_خانواده_درمانگر_برای_خارج_کشور,
وقت_دهی_زوج_درمانگر_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_سکس_درمانگر_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_زناشویی_درمانگر_برای_خارج_کشور,
وقت_دهی_درمانگر_جنسی_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_سکس_تراپیست_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_سکس_تراپی_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_سکس_تراپ_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_سکسولوژی_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_سکسولوژ_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_متخصص_سکسولوژی_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_متخصص_سکسولوژ_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_متخصص_سکس_تراپی_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_متخصص_سکس_تراپیست_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_متخصص_سکسولوژیست_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_متخصص_سکسولوژ_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_درمانگر_خیانت_برای_خارج_کشور,

تربیت_جنسی,تربیت_جنسی_کودک,تربیت_جنسی_را_از_چه_سنی_شروع_کنیم,تربیت_جنسی_کودکان,کارگاه_تربیت_جنسی_کودک,کارگاه_تربیت_جنسی_کودکان,بلوغ,تغییرات_بلوغ,تغییرات_بلوغ_در_پسران,,تغییرات_بلوغ_در_دختران,تغییرات_در_دوره_بلوغ,تغییرات_بلوغ_پسران,تغییرات_بلوغ_دختران,

اقدامات_بلوغ,اقدامات_بلوغ_در_پسران,اقدامات_بلوغ_در_دختران,اقدامات_در_دوره_بلوغ,هیجانات_بلوغ_پسران,هیجانات_بلوغ_دختران,اقدامات_والدین_در_دوره_بلوغ,
هرمونهای_بلوغ,هرمون_بلوغ_در_پسران,هرمون_بلوغ_در_دختران,هرمون_های_جنسی_در_دوره_بلوغ,هرمونهای_جنسی_در_پسران,تغییرات_هرمونی_دردوره_بلوغ_دختران,اقدامات_والدین_در_دوره_بلوغ_پسران,هرمونهای_جنسی_دختران,

سلامت,سلامت_جنسی,سلامت_زناشویی,
سلامت_همسران,سلامت_روان,سلامت_جنسیتی,سلامت_روانشناختی,سلامت_روانی,سلامت_زوجین,سلامت_زوج,

فرسودگی_شغلی,فرسایش_شغلی,دوره_های_سازمانی,کارگاه_اموزشی_سازمانی, روانشناسی_سازمانی, روانشناسی_صنعتی,روانشناسی_صنعتی_سازمانی,مدیریت_استرس,تبیعض_جنسیتی_در_سازمان,
تبیعض_جنسی_در_سازمان,بهره_وری_شغلی,بهره_وری_سازمانی,استرس_شغلی,خلاقیت_و_حل_مساله,مدیریت_بحران_در_سازمان,مدیریت_زمان,رفتار_سازمانی,مدیریت_مالی,انگیزه_شغلی,کار_تیمی,مهارتهای_حل_مساله,مهارتهای_حل_مشکل,مهارتهای_مداخله_در_بحران,مهارتهای_مدیریت_خود,مهارتهای_کنترل_استرس,مهارتهای_ابراز_وجود,مهارتهای_نه_گقتن,
مهارتهای_تصمیم_گیری,مهارت_های_حل_مساله,کارگروهی,ارتباط_موثر,مهارتهای_ارتباط_موثر,مهارتهای_ارتباط_سازمانی,مهارت_های_ارتباط, روانشناسی _شغلی,تریز,triz,تصمیم_گیری_گروهی,تصمیم_گیری_تیمی,تصمیم_گیری_سازمانی,فرسودگی_سازمانی,فرسودگی_شغلی,برنامه_ریزی_سازمانی,تقویت_رفتار, خاموشی_رفتار,تنبیه_سازمانی,افسردگی_در_سازمان,تصویر_خود,شخصیت_شناسی,امید_به_زندگی,بهره_وری_در_سازمان,اصول_مذاکره,مذاکره_در_سازمان,تاب_آوری_سازمانی,رفع_تنش,مدیریت_تنش,

مدیر سایت

فرداکلینیک:مرکز فوق تخصصی آموزش و درمانهای جنسی،زناشویی،کودکان و خانواده تحت نظارت دکتر روح اله بای:اولین فلوشیپ و فوق دکترای سکس تراپی(تشخیص و درمان اختلالات جنسی)و خانواده درمانی:بهش درمانهای خانواده دانشگاه علوم پزشکی USM ریاست گروه سلامت جنسی انجمن مطالعات خانواده ایران و مدیر فرداکلینیک(گروه بهسازی فردا)

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

ویبراتور های نسل جدید بایل دارای بالاترین سطح رضایت مصرف کننده و چهار استاندارد کیفیت جهانی


سوالی دارید؟ واتساپ جوابگوی شما هستیم.