پزشکان از زمان‌های دور برای درمان برخی بیماری‌های زنانه به آن‌ها انجام برخی تمرینات بدنی تجویز می‌کردند.در دوره ویکتوریا و در کشور انگلستان از “ماساژ لگن خاصره” به ویژه برای درمان هیستری زنانه بهره برده می‌شد و هدف از آن رسیدن بیمار زن به گونه‌ای ” انقباض هیستریایی” و اوج لذت جنسی بود.  با این حال نه‌تنها آن‌ها “تحریک واژینال” را به این خاطر که هیچ ربطی به سکس نداشت، نادیده می‌انگاشتند، بلکه از نظر آن‌ها تحریک واژینال برای زن امری وقت‌گیر و نیازمند کار زیاد به حساب می‌آمد

کارگاه تخصصی تشخیص و درمان اختلالات جنسی:دکتر روح اله بای(فوق دکترای سکس تراپی و خانواده درمانی، دکترای سکس تراپی و دکترای نوروسایکولوژی)