اصطلاح هجرا از زبان اردو است که از ریشه عربی هجر به معنای ترک کردن قبیله وارد زبان اردو شد و به صورت وام‌واژه وارد زبان هندی شده‌است.  ترجمه اصطلاح هجرا از زبان هندی به معنای هرمافرودیت و یا خواجه است اکثر هجراها با بدنی مردانه متولد می‌شوند و تنها تعداد کمی از انها از ابتدا دوجنسه هستند بعضی از هجراها در مراسمی که nirwaan نامیده می‌شود بیضه و آلت تناسلی خود را از بین می‌برند.  امروزه بعضی سازمان‌های مردم نهاد غربی هجرا را به عنوان جنسیت سوم شناسایی و معرفی می‌کنند

کارگاه تخصصی تشخیص و درمان اختلالات جنسی:دکتر روح اله بای(فوق دکترای سکس تراپی و خانواده درمانی، دکترای سکس تراپی و دکترای نوروسایکولوژی)