چه راهکارهایی برای درمان اختلال بیزاری جنسی وجود دارد

چه راهکارهایی برای درمان اختلال بیزاری جنسی وجود دارد

برای درمان اختلال بیزاری جنسی، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

– مشاوره جنسی و روان‌درمانی: مشاوره جنسی و درمان‌های روان‌شناختی مانند روان‌درمانی، زوج‌درمانی و درمان‌های حساسیت‌زدایی از روش‌های رایج برای درمان این اختلال هستند. روان‌درمانی زمانی موفق است که بیمار متعهد به شرکت در جلسات درمانی باشد و زوج‌درمانی می‌تواند به زوج در حل تعارضات بین‌فردی دخیل در اختلال کمک کند.

 

– درمان دارویی: داروهایی ممکن است برای درمان برخی علائم، مورد استفاده قرار گیرد. اما درمان دارویی معمولاً به تنهایی کافی نیست و باید همراه با مشاوره و درمان‌های روان‌شناختی باشد.

– شناسایی و رفع علل زمینه‌ساز: ضروری است که علت زمینه‌ساز و نشانه‌های بیماری بررسی شوند این علل می‌تواند شامل عوامل فیزیکی مانند عدم تعادل هورمونی، بیماری‌های جسمی، استرس، مصرف مواد مخدر و ترس از بارداری و …باشد

– مراجعه به موقع و تشخیص درست: مراجعه به موقع و تشخیص درست این اختلال اهمیت دارد، چراکه می‌تواند منجر به اختلالات اضطراب، حمله های اضطرابی و مشکلات خانوادگی و… شود.

 

برگرفته از دوره تخصصی تشخیص و درمان اختلالات جنسی و تربیت سکس تراپیست

استاد مدرس:

دکتر روح اله بای:اولین و تنها فوق دکترای و فلوشیپ تشخیص و درمان اختلالات جنسی در ایران و آسیا-بخش درمانهای خانواده دانشگاه علوم پزشکی USM،عضو هیات علمی مرکز جهانی مطالعات خانواده و ریاست گروه سلامت جنسی انجمن مطالعات خانواده ایران

مطالب مرتبط

کارگاه_سکس_تراپی,ورکشاپ_سکس_تراپی,کارگاه_آموزشی_سکس_تراپی,کارگاه_آموزشی_سکس_تراپی_پیشرفته,کارگاه_آموزشی_سکس_تراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_سکس_تراپی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_زناشویی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_کودک_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_زوجین_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_هیپنوتراپی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_جنسی,کارگاه_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_هیپنوتراپی_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_هیپنوتیزم_درمانی_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_سکس_تراپی,ورکشاپ_سکس_تراپی,ورکشاپ_آموزشی_سکس_تراپی,ورکشاپ_آموزشی_سکس_تراپی_پیشرفته,ورکشاپ_آموزشی_سکس_تراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_سکس_تراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_زناشویی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_کودک_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_زوجین_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_هیپنوتراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_هیپنوتراپی_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_هیپنوتیزم_درمانی_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_باید,وره_سکس_تراپی,دوره_سکس_تراپی,دوره_آموزشی_سکس_تراپی,دوره_آموزشی_سکس_تراپی_پیشرفته,دوره_آموزشی_سکس_تراپی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_سکس_تراپی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_زناشویی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_کودک_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_زوجین_دکتر_بای,دوره_آموزشی_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,دوره_آموزشی_هیپنوتراپی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_هیپنوتراپی_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_هیپنوتیزم_درمانی_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_سکس_تراپی,ورکشاپ_سکس_تراپی,کارگاه_سکس_تراپی,کارگاه_سکس_تراپی_پیشرفته,کارگاه_سکس_تراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_سکس_تراپی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_درمانگر_جنسی,کارگاه_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_درمانگر_زناشویی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_درمانگر_کودک_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_درمانگر_زوجین_دکتر_بای,کارگاه_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,کارگاه_هیپنوتراپی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_جنسی,کارگاه_تربیت_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_هیپنوتراپی_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_هیپنوتیزم_درمانی_جنسی_دکتر_بای,دوره_تربیت_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_سکس_تراپی,ورکشاپ_سکس_تراپی,ورکشاپ_سکس_تراپی,ورکشاپ_سکس_تراپی_پیشرفته,ورکشاپ_سکس_تراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_سکس_تراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_جنسی,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_زناشویی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_کودک_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_زوجین_دکتر_بای,ورکشاپ_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,ورکشاپ_هیپنوتراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_هیپنوتراپی_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_هیپنوتیزم_درمانی_جنسی_دکتر_بای,دوره_تربیت_جنسی_دکتر_بای,دوره_سکس_تراپی,دوره_سکس_تراپی,دوره_سکس_تراپی,دوره_سکس_تراپی_پیشرفته,دوره_سکس_تراپی_دکتر_بای,دوره_سکس_تراپی_دکتر_بای,دوره_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_تربیت_درمانگر_جنسی,دوره_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,دوره_تربیت_درمانگر_زناشویی_دکتر_بای,دوره_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,دوره_تربیت_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_تربیت_درمانگر_کودک_دکتر_بای,دوره_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,دوره_تربیت_درمانگر_زوجین_دکتر_بای,دوره_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,دوره_هیپنوتراپی_دکتر_بای,دوره_تربیت_جنسی_دکتر_بای,دوره_تربیت_جنسی_دکتر_بای,دوره_هیپنوتراپی_جنسی_دکتر_بای,دوره_هیپنوتیزم_درمانی_جنسی_دکتر_بای,دوره_تربیت_جنسی_دکتر_بای,فارغ_التحصیل_سکسولوژی,فوق_تخصص_سکسولوژی_در_ایران,متخصص_سکسولوژی_در_ایران,سکسولوژیست_در_ایران,سکسولوژیست_های_ایران,متخصص_سکسولوژیست_ایران,فوق_تخصص_سکسولوژیست_ایران,مشاوره_زناشویی_در_ایران,روانشناس_خانواده_در_ایران,سکس_تراپیست,سکس_تراپی,سکسولوژی,سکس_درمانگر_ایران,سکس_تراپیست_های_ایران,درمانگر_خانواده,خانواده_درمانی,مشاوره_ازدواج,مشاوره_پیش_از_ازدواج,سخنرانی_آموزشی_دکتر_بای,کارگاههای_آموزشی_دکتر_بای,کارگاه_آموزش_جنسی,اولین_سکس_تراپیست_های_در_ایران,آموزش_پیش_از_ازدواج,درمان_مشکلات_جنسی_آقایان,درمان_مشکلات_جنسی_بانوان,درمانهای_جنسی,دوره_آموزش_تخصصی_سکس_تراپی,درمان_زودانزالی,درمان_واژنیسموس,درمان_مشکل_نعوظ,درمان_بی_میلی_جنسی,درمان_بیش_فعالی_جنسی,درمان_انحراف_جنسی,اختلال_هویت_جنسی,همجنس_گرایی,همجنس_خواهی,مشاوره_طلاق,مشاوره_جنسی_پیش_از_ازدواج,خانواده_درمانی,سکس_تراپی,سکس_درمانگر,سکسولوژیست,درمانگر_مشکلات_جنسی,اولین_درمانگر_مشکلات_جنسی_در_ایران,اولین_سکس_تراپیست_ایران,بهترین_درمانگر_مشکلات_جنسی_در_ایران,بهترین_فوق_تخصص_درمان_مشکلات_جنسی,بهترین_متخصص_درمان_مشکلات_جنسی,بهترین_متخصص_مشکلات_جنسی,سکس_تراپیست_خوب,چگونه_سکس_تراپیست_خوب_پیدا_کنیم,پیدا_کردن_درمان_مشکل_جنسی,پیدا_کردن_خانواده_درمانگر_خوب,بهترین_خانواده_درمانگر_ایران,بهترین_مشاور_سکس_تراپیست,بهترین_مشاور_سکسولوژیست,بهترین_مشاور_مشکلات_جنسی,بهترین_مشاور_مشکلات_زناشوییم_شاور_مشکلات_جنسی_کودکان,درمانگر_مشکلات_جنسی_کودکان,متخصص_مشکلات_جنسی_کودکان,روانشناس_مشکلات_جنسی_کودکان,فلوشیپ_سکستراپی,اولین_فلوشیپ_سکس_تراپی_ایران,اولین_فوق_دکترای_سکس_تراپی_ایران,اولین_فوق_تخصص_سکس_تراپی_ایران,اولین_متخصص_مسایل_جنسی_در_ایران,بهترین_متخصص_مسایل_جنسی_در_ایران,مشهورترین_سکس_تراپیست_ایران,مشهور_ترین_متخصص_درمان_مشکلات_جنسی_در_ایران,مشهورترین_فوق_تخصص_مشکلات_جنسی_در_ایران,فارغ_التحصیل_رشته_سکس_تراپی,فارغ_التحصیل_رشته_تشخیص_و_درمان_اختلالات_جنسی,فارغ_التحصیل_سکسولوژی,بهترین_فوق_تخصص_سکسولوژی_در_ایران,بهترین_متخصص_سکسولوژی_در_ایران,سکسولوژیست_ماهر_در_ایران,سکسولوژیست_با_تجربه_در_ایران,بهترین_متخصص_سکسولوژیست_ایران,بهترین_فوق_تخصص_سکسولوژیست_ایران,بهترین_مشاوره_زناشویی_در_ایران,بهترین_روانشناس_خانواده_در_ایران,سکس_تراپیست_با_تجربه,سکس_تراپیست_با_تجربه,سکس_تراپیست_ماهر,سکسولوژیست_ماهر,سکسولوژی_ماهر,سکسولوژی_با_تجربه,بهترین_سکس_درمانگر_ایران,سرشناس_ترین_سکس_تراپیست_ایران,شناخته_شده_ترین_سکس_تراپیست_ایران,توانمند_ترین_سکس_تراپیست_ایران,سکسولوژیست_کاربلد,دکتر_بای_سکس_تراپی,دکتر_روح_اله_بای,فرداکلینیک,کارگاه_آموزشی_دکتر_بای,سخنرانی_های_دکتر_بای,رشته_سکس_تراپی,رشته_درمان_مشکلات_جنسی,درمان_مشکلات_جنسی,درمان_زود_انزالی,درمان_انزال_زودرس,درمان_مشکل_راست_شدگی,درمان_مشکل_نعوظ,درمان_مشکل_نعوذ,درمان_مشکل_برانگیختگی,درمان_مشکل_ارگاسم_زنان,درمان_عدم_ارگاسم_زنان,درمان_مشکل_ارضا_شدن,روش_ارضا_کردن_زنان,دیر_ارضایی,زود_ارضایی,درمان_زود_ارضایی,درمان_مشکل_زودارضایی,درمان_خیانت,درمان_چشم_چرانی,درمان_فتیش,درمان_همجنس_خواهی,درمان_همجنس_بازی,گی,لزبین,دوجنسه,خیانت,خیانت_زناشویی,خیانت_جنسی,درمان_خیانت,اقدامات_پس_از_خیانت,درمان_بی_وفایی,بی_وفایی,درمان_بی_وفایی_جنسی,درمان_بی_وفایی_زناشویی,هورمون,هرمون_جنسی,نیاز_جنسی,بیوشیمی_جنسی,زیست_شناسی_جنسی,هرمون_سکس,هرمون_های_جنسی,هرمون_سکسی,بیوشیمی_سکس,بایوشیمی_سکس,بایوشیمی_رابطه_جنسی,بیوشیمی_رابطه_جنسی,بایوشیمی_سکس,بیوشیمی_سکس,شیمی_سکس,شیمی_رابطه_جنسی,شیمی_جنسی,داروهای_جنسی,داروی_زودانزالی,داروی_افزایش_میل_جنسی,داروی_افزایش_سایز,داروی_افزایش_شهوت_جنسی,داروی_افزایش_میل_جنسی_زنان,داروی_افزایش_میل_جنسی_بانوان,داروی_افزایش_میل_جنسی_خانمها,داروی_افزایش_شهوت_جنسی,داروی_افزایش_شهوت_جنسی_زنان,داروی_افزایش_شهوت_جنسی_بانوان,داروی_افزایش_شهوت_جنسی_خانمها,داروی_افزایش_شهوت_جنسی_خانم_ها,داروی_افزایش_شهوت_جنسی_زنان,داروی_افزایش_شهوت_جنسی_دختران,داروی_افزایش_سایز_آلت,داروی_سفت_کننده_آلت,داروی_رفع_مشکل_نعوظ,داروی_رفع_مشکل_شلی_آلت,داروی_رفع_مشکل_نعوذ,داروی_رفع_مشکل_بی_میلی_جنسی,داروی_مشکل_ارگاسم,داروی_بیش_فعالی_جنسی,داروی_داروی_خودارضایی,داروی_خود_ارضایی,داروی_جنوب_شدن,داروی_خیانت,داروی_زود_انرالی,داروی_زود_انزالی,داروی_زود_ارضایی,داروی_زودانزالی,داروی_زودارضایی,داروی_زود_ارضائی,داروی_زودارضائی,داروی_زود_,داروی_فتیش,داروی_درمان_فتیش,داروی_درمان_انحراف_جنسی,داروی_درمان_زودانزالی,داروی_درمان_زودارضایی,داروی_درمان_زود_ارضایی,داروی_درمان_زود_انزالی,داروی_درمان_بی_میلی_جنسی,داروی_درمان_فثدان_شهوت,داروی_درمان_مشکل_نعوظ,داروی_درمان_مشکل_نعوذ,داروی_درمان_مشکل_سفت_شدن_آلت,,داروی_درمان_مشکل_بلند_شدن_الت,داروی_درمان_جنوب_شدن,داروی_درمان_نداشتن_شهوت,داروی_درمان_انحراف_جنسیم,یل_جنسی,مشکل_میل_جنسی,اختلال_بی_میلی_جنسی,سرد_مزاجی,سرد_مزاجی,سردی_جنسی,درمان_بی_میلی_جنسی_مردان,درمان_بی_میلی_جنسی_زنان,درمان_بی_میلی_جنسی_خانمها,درمان_بی_میلی_جنسی_خانم_ها

مدیر سایت

فرداکلینیک:مرکز فوق تخصصی آموزش و درمانهای جنسی،زناشویی،کودکان و خانواده تحت نظارت دکتر روح اله بای:اولین فلوشیپ و فوق دکترای سکس تراپی(تشخیص و درمان اختلالات جنسی)و خانواده درمانی:بهش درمانهای خانواده دانشگاه علوم پزشکی USM ریاست گروه سلامت جنسی انجمن مطالعات خانواده ایران و مدیر فرداکلینیک(گروه بهسازی فردا)

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

ویبراتور های نسل جدید بایل دارای بالاترین سطح رضایت مصرف کننده و چهار استاندارد کیفیت جهانی


سوالی دارید؟ واتساپ جوابگوی شما هستیم.