بسیاری از مشکلات جنسی میان زوجین ناشی از باورها و نگرش وتصورات نادرست است که می تواند به دلایل مختلفی از جمله تبلیغات ماهواره ای و برخی رسانه ها بوجود بیاید مثل برخی تبلیغاتی که برای افزایش اندازه آلت تناسلی مرد صورت می گیرد که این تبلیغات موجب ایجاد یک تصور نادرست در توقع فرد می شود و بیش از 99 درصد از افراد تحت تاثیر تبلیغات نادرست قرار گرفته اند
کارگاه تخصصی تشخیص و درمان اختلالات جنسی:دکتر روح اله بای(فوق دکترا و فلوشیپ سکس تراپی و خانواده درمانی بخش درمانهای خانواده دانشگاه USM، دکترای سکس تراپی و دکترای نوروسایکولوژی)