روابط فرا زناشویی و خیانت

دسته بندی :سلامت عمومی و اجتماعی ۲۸ خرداد ۱۴۰۳ مدیر سایت 394

روابط فرا زناشویی، معمولاً با دو شاخص که می‌تواند همزمان یا به تنهایی وجود داشته باشند، شناسایی می‌شود.

اول شاخص عاطفی که شامل ابراز علاقه به فردی غیر از همسر است.

و دوم شاخص جسمانی که شامل رابطه جنسی با فردی غیر از شریک زندگی می‌باشد.

این نوع روابط می‌تواند نابودگر کانون خانواده شود و در بعضی موارد، سبب فروپاشی نظام خانواده و حتی وقوع جنایت شود.

عواملی مانند مشکلات مالی، اختلالات روانی، عدم پایبندی به تعهدات زناشویی و یکنواختی در روابط زناشویی نیز می‌توانند به تقویت روابط فرا زناشویی کمک کنند بنابراین، توجه به این مسائل و تقویت ارتباطات خانوادگی می‌تواند در پیشگیری از این مشکلات مؤثر باشد.

 

دوره تخصصی تربیت درمانگر برای مداخله در خیانت: مدرس:دکتر روح اله بای:اولین و تنها فوق دکترای و فلوشیپ تشخیص و درمان اختلالات جنسی در ایران و آسیا-بخش درمانهای خانواده دانشگاه علوم پزشکی USM،عضو هیات علمی مرکز جهانی مطالعات خانواده و ریاست گروه سلامت جنسی انجمن مطالعات خانواده ایران

لطفا جهت تعیین وقت ویزیت و هماهنگی سخنرانی ها یا شماره های بالای صفحه تماس حاصل فرمایید

09901911019

یا روی لینک واتس اپ زیر کلیک کرده و پیام بدهید

https://wa.me/989901911019

 

 

 

 

مطالب مرتبط:

کارگاه_سکس_تراپی,ورکشاپ_سکس_تراپی,کارگاه_آموزشی_سکس_تراپی,کارگاه_آموزشی_سکس_تراپی_پیشرفته,کارگاه_آموزشی_سکس_تراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_سکس_تراپی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_زناشویی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_کودک_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_درمانگر_زوجین_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_هیپنوتراپی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_تربیت_جنسی,کارگاه_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_هیپنوتراپی_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_آموزشی_هیپنوتیزم_درمانی_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای،ورکشاپ_سکس_تراپی,ورکشاپ_سکس_تراپی,ورکشاپ_آموزشی_سکس_تراپی,ورکشاپ_آموزشی_سکس_تراپی_پیشرفته,ورکشاپ_آموزشی_سکس_تراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_سکس_تراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_زناشویی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_کودک_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_درمانگر_زوجین_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_هیپنوتراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_هیپنوتراپی_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_آموزشی_هیپنوتیزم_درمانی_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,دوره_سکس_تراپی,دوره_سکس_تراپی,دوره_آموزشی_سکس_تراپی,دوره_آموزشی_سکس_تراپی_پیشرفته,دوره_آموزشی_سکس_تراپی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_سکس_تراپی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_جنسی,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_زناشویی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_کودک_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_درمانگر_زوجین_دکتر_بای,دوره_آموزشی_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,دوره_آموزشی_هیپنوتراپی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_هیپنوتراپی_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_هیپنوتیزم_درمانی_جنسی_دکتر_بای,دوره_آموزشی_تربیت_جنسی_دکتر_بای،کارگاه_سکس_تراپی,ورکشاپ_سکس_تراپی,کارگاه_سکس_تراپی,کارگاه_سکس_تراپی_پیشرفته,کارگاه_سکس_تراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_سکس_تراپی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_درمانگر_جنسی,کارگاه_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_درمانگر_زناشویی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_درمانگر_کودک_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_درمانگر_زوجین_دکتر_بای,کارگاه_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,کارگاه_هیپنوتراپی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_تربیت_جنسی,کارگاه_تربیت_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_هیپنوتراپی_جنسی_دکتر_بای,کارگاه_هیپنوتیزم_درمانی_جنسی_دکتر_بای,دوره_تربیت_جنسی_دکتر_بای،ورکشاپ_سکس_تراپی,ورکشاپ_سکس_تراپی,ورکشاپ_سکس_تراپی,ورکشاپ_سکس_تراپی_پیشرفته,ورکشاپ_سکس_تراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_سکس_تراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_جنسی,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_زناشویی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_کودک_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_خانواده_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_درمانگر_زوجین_دکتر_بای,ورکشاپ_زوج_درمانگر_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_زوج_درمانگر_دکتر_بای,ورکشاپ_هیپنوتراپی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_تربیت_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_هیپنوتراپی_جنسی_دکتر_بای,ورکشاپ_هیپنوتیزم_درمانی_جنسی_دکتر_بای,دوره_تربیت_جنسی_دکتر_بای،درمان_مشکل_ارضا_شدن,روش_ارضا_کردن_زنان,دیر_ارضایی,زود_ارضایی,درمان_زود_ارضایی,درمان_مشکل_زودارضایی,درمان_خیانت,درمان_چشم_چرانی,درمان_فتیش,درمان_همجنس_خواهی,درمان_همجنس_بازی,گی,لزبین,دوجنسه,خیانت,خیانت_زناشویی,خیانت_جنسی,درمان_خیانت,اقدامات_پس_از_خیانت,درمان_بی_وفایی,بی_وفایی,درمان_بی_وفایی_جنسی,درمان_بی_وفایی_زناشویی,رواندرمانی,روان_درمانی,روانشناسی,خانواده_درمانی,زوج_درمانی,زناشویی_درمانی,سکس_درمانی,مشاوره,مشاوره_خانوده,مشاوره_جنسی,مشاوره_روانشناسی,مشاوره_زناشویی,مشاوره_زوج,مشاوره_تلفنی,مشاوره_انلاین,مشاوره_حضوری,مشاوره_غیر_حضوری,مشاوره_مجازی,مشاوره_ازدواج,روانشناس_خانواده,روانشناس_زوج,روانشناس_شخصیت,روانشناس_کودک,روانشناس_شغلی,روانشناس_تحصیلی,روانشناس_سازمانی,روانشناس_صنعتی,روانشناس_مهاجرت,روانشناس_کار,روانشناس_کنکور,روانشناس_تحصیلی,روانکاوی,روانکاوی_شخصبت,روانکاوی_ازدواج,روانکاوی_برای_ازدواج,مشاوره_روانکاوی,خانواده_درمانگر,زوج_درمانگر,زناشویی_درمان,رواندرمانی_زوجی,روان_درمانی_زوجی,روانشناس,خانواده_درمانی_زناشویی,زوج_درمانی_ازدواج,زناشویی_درمانی_زوج,مشاوره_سکس_درمانی,مشاور,مشاور_خانوده,مشاور_جنسی,مشاور_روانشناسی,مشاور_زناشویی,مشاور_زوج,مشاور_تلفنی,مشاور_انلاین,مشاور_حضوری,مشاور_غیر_حضوری,مشاور_مجازی,مشاور_ازدواج,روانشناس_خانواده,مشاوره_اینترنتی,مشاور_اینترنتی,روانشناسی_زوج,روانشناسی_شخصیت,روانشناسی_کودک,روانشناسی_شغلی,روانشناسی_تحصیلی,روانشناسی_سازمانی,روانشناسی_صنعتی,روانشناسی_مهاجرت,روانشناسی_کار,روانشناسی_کنکور,روانشناسی_تحصیلی,روانکاو,روانکاو_شخصبت,روانکاو_ازدواج,روانکاو_برای_ازدواج,مشاور_روانکاو,خانواده_درمانگری,زوج_درمانگری,زناشویی_درمانگری,روانشناس_ایرانی_خارج_کشور,روانشناس_ایرانی_خارج_از_کشور,روانشناس_ایرانی_در_خارج_کشور,روانشناس_ایرانی_در_خارج_از_کشور,مشاور_روانشناس_ایرانی_خارج_از_کشور,مشاور_روانشناس_ایرانی_در_خارج_کشور,مشاور_روانشناس_ایرانی_در_خارج_از_کشور,وقت_دهی_روانشناس_از_خارج_کشور,وقت_دهی_روانشناسی_از_خارج_کشور,وقت_دهی_مشاور_روانشناس_از_خارج_کشور,اعتیاد,اعتیاد_جنسی,درمان_اعتیاد,وقت_دهی_مشاور_روانشناس_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_مشاور_روانشناسی_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_روانشناس_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_مشاور_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_مشاوره_روانشناسی_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_مشاور_خانواده_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_مشاور_تحصیلی_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_مشاور_زوج_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_مشاور_زناشویی_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_خانواده_درمانگر_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_زوج_درمانگر_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_سکس_درمانگر_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_زناشویی_درمانگر_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_درمانگر_جنسی_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_سکس_تراپیست_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_سکس_تراپی_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_سکس_تراپ_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_سکسولوژی_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_سکسولوژ_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_متخصص_سکسولوژی_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_متخصص_سکسولوژ_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_متخصص_سکس_تراپی_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_متخصص_سکس_تراپیست_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_متخصص_سکسولوژیست_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_متخصص_سکسولوژ_برای_خارج_کشور,وقت_دهی_درمانگر_خیانت_برای_خارج_کشور,

مدیر سایت

فرداکلینیک:مرکز فوق تخصصی آموزش و درمانهای جنسی،زناشویی،کودکان و خانواده تحت نظارت دکتر روح اله بای:اولین فلوشیپ و فوق دکترای سکس تراپی(تشخیص و درمان اختلالات جنسی)و خانواده درمانی:بهش درمانهای خانواده دانشگاه علوم پزشکی USM ریاست گروه سلامت جنسی انجمن مطالعات خانواده ایران و مدیر فرداکلینیک(گروه بهسازی فردا)

راه آسان‌تری برای ارتباط با کاربران‌مان پیدا کرده‌ایم :) عضویت در کانال

مطالب زیر را حتما بخوانید:

قوانین ارسال دیدگاه در سایت

  • چنانچه دیدگاهی توهین آمیز باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاه شما جنبه ی تبلیغاتی داشته باشد تایید نخواهد شد.
  • چنانچه از لینک سایر وبسایت ها و یا وبسایت خود در دیدگاه استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه در دیدگاه خود از شماره تماس، ایمیل و آیدی تلگرام استفاده کرده باشید تایید نخواهد شد.
  • چنانچه دیدگاهی بی ارتباط با موضوع آموزش مطرح شود تایید نخواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

لینک کوتاه:

عضویت در خبرنامه ویژه مشتریان سیگما پلاس

ویبراتور های نسل جدید بایل دارای بالاترین سطح رضایت مصرف کننده و چهار استاندارد کیفیت جهانی


سوالی دارید؟ واتساپ جوابگوی شما هستیم.